Gateman Shine remote control

Điều khiển từ xa dùng cho khóa cửa điện tử Gateman