Điều khiển từ xa Gateman Mini

Điều khiển từ xa dùng cho khóa cửa điện tử Gateman

Điều khiển chính hãng, sử dụng sóng RF với công nghệ mã đảo
Có thể điều khiển được khóa với khoảng cách đến 50m
Có khả năng điều khiển được khóa khi bị cản bởi kính, cửa gỗ, cửa sát, tưởng, và nhều vật liệu khác.